ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Σταυρούλα - Αντιγόνη Πριλή

Η Σταυρούλα - Αντιγόνη Πριλή είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής, επίσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
​​​​​​​
Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων σχετικά με το Αστικό Δίκαιο, το Ποινικό Δίκαιο  την Γραφολογία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679.
Έπίσης έχει προβεί σε Εισηγήσεις της για Νομικά Ζητήματα σε Συνέδρια και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος .

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Ίλιον, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις πάντα με γνώμονα την εχεμύθεια, τη συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης προς τους εντολείς της.
image-placeholder.png
Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή
Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος

Αριστοτέλης Πριλής

Ο Αριστοτέλης Πριλής είναι Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών . Αναλαμβάνει την επίδοση δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, καθώς και την αναγκαστική εκτέλεση  εκτελεστών τίτλων-δικαστικών αποφάσεων στην κινητή και ακίνητη περιουσία οφειλετών { αποβολή, συντηρητική κατάσχεση, απογραφή , πλειστηριασμό κλπ.} Συνεργάζεται με Δικηγόρους, Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες ανά την Ελλάδα.